กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 7เม.ย.56
IP : 171.4.163.243
เจ้าหน้าที่ :
วิฑูรย์
เปิดอ่าน : 1002 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 
 


เด็กเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ......   

ผลการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ. 2556  (รอบระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล รางวัล
เด็กชายชัยสิริ  วิระสิทธิ์          ทอง
เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยปิ่นณรงค์     ทอง
เด็กชายชวกฤษ  พันธ์ศรีทุม ชมเชย
เด็กหญิงโชติมา  วาริพินทุ ชมเชย
เด็กหญิงปัณฑา  มงคลประทุมรัตน์ ชมเชย
เด็กชายวรพล  สุดลาภา ชมเชย
เด็กหญิงสิริวรรณ  แต่งวงศ์วาฬ ชมเชย

  ได้รับคัดเลือกอบรมเข้มทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ เขาใหญ่นิวซีแลนด์  รีสอร์ท  อ.ปากช่อง  จ. นครราชสีมา  ระหว่างวันที่  29  เมษายน - 3 พฤษภาคม  2556

 

วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

ชื่อ - สกุล รางวัล
เด็กหญิงธนิสสร  ศรีรัตน์ภิญโญ     ทอง
เด็กหญิงจิตญมณีช์  พงษ์พืชน์ เงิน
เด็กหญิงบุณฑริกา  แจ่มจ้า เงิน
เด็กหญิงบุษยมาศ  แจ่มจ้า เงิน
เด็กหญิงวิภาดา  สุขแว่น เงิน
เด็กหญิงพรพรัตน์  ศุภฤกษ์ ทองแดง
เด็กชายพิชญุตม์  บุญเลิศนิรันดร์ ทองแดง
เด็กชายพีรวัส  โอฬารกิจวานิช ทองแดง
เด็กหญิงวราลี  วงษ์สมตระกูล ชมเชย
เด็กชายสาริศฐ์  ช่วยรักษา ชมเชย

   ได้รับคัดเลือกอบรมเข้มทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ณ เขาใหญ่นิวซีแลนด์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2556

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ [39]
สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานด้าน ปฐมวัย [40]
โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21 [47]
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ [58]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2560 [72]


 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com