กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 9ก.ค.53
IP : 125.26.2.220
เจ้าหน้าที่ :
สมหมาย
เปิดอ่าน : 1898 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 
 


โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่โรงเรียนจะต้องนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน.....   

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา   ร่วมกับโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประ
 
เสริฐวิทย์) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2551  ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่โรงเรียน
 
จะต้องนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2552  นำโดย 
 
นายสมควร  ทัศนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
 
และนายเฉลียว  พุ่มฉัตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครหลวง (พิบูลประเสริ
 
ฐวิทย์) เป็นแกนนำในการอบรมและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอาหารใน
 
การอบรมจากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นวิทยากรให้การอบรม
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2560 [3]
3-4 ส.ค.2560 ยุวฑูตความดี "เมืองพอเพียง" [93]
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ (SCQA) เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 [36]
รับการประเมินรางวัลคุณภาพมาตราฐานสากล (SAQC) [40]
บรรยากาศอนุบาลพระนครศรีอยุธยา มุมสูง [50]


 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com