กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[503]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 215 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 4,926 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 4,644 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 7,968 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 128,812 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 303
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนดนตรีไทย ร่วมงานมหกรรมนาฏดุริยศิลป์ เทิดไท้องค์นครินทร์ แผ่นดินสยาม เปิด[129]เมื่อ 31มี.ค.58 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิด[317]เมื่อ 1ธ.ค.57 อ่านต่อ..
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ งานวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เปิด[310]เมื่อ 6พ.ย.57 อ่านต่อ..    เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Workshop กีฬา Rope Skipping ของสมาคมกระโดดเชือก(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557  เปิด[558]เมื่อ 4ก.ย.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  แนะนำครูใหม่ นายเกรียงไกร พักใส 29ธ.ค.57 อ่าน(395) witoon
  แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง 26ส.ค.57 อ่าน(4429) witoon
  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557 25มิ.ย.57 อ่าน(5507) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางสาวภัทรสุภา ทองจีน 14ม.ค.57 อ่าน(1399) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางมานิจ สมจิตร์, นางศินีนาฏ ดวงธนู, นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว 19ธ.ค.56 อ่าน(1569) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
    ประมวลภาพโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ยุวทูตจากจังหวัดพังงา มาเยือนยุวทูตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2558 เปิด[45]เมื่อ 15เม.ย.58 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดค่ายกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เปิด[251]เมื่อ 22ก.พ.58 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 เปิด[740]เมื่อ 7ธ.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิด[323]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (Mini Math Camp) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมจงกลนี เปิด[390]เมื่อ 27ก.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมจงกลนี  เปิด[427]เมื่อ 3ก.ค.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายสุรศักดิ์ หากะวี และนางดาราวรรณ ทิมทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิด[175]เมื่อ 1ธ.ค.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 เปิด[330]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[463]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ไดัรับรางวัลจากการแข่งขัน INEX Sumo Robot Cop 2014 เปิด[336]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กคิดดี เด็กชายธนวิทย์ หวังวงศ์ศิริ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[512]เมื่อ 25มิ.ย.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2557 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 13 รางวัล เปิด[432]เมื่อ 9เม.ย.57 อ่านต่อ..
   เด็กเก่งโรงเรีนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน เปิด[523]เมื่อ 31มี.ค.57 อ่านต่อ..    นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขัน อนุบาล Dance Contest 2014 โล่ห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเงิน 8,000 บาท เปิด[390]เมื่อ 28ก.พ.57 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[792] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[674] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[709] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[954] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[776] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[574] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[1052] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[8635] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1520] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com