กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[460]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 215 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 2 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 4,532 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 4,387 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,273 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 124,195 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 293
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายจำเนียร คุณเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและครู ร่วมงาน "วันครู" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เปิด[65]เมื่อ 22ม.ค.58 อ่านต่อ..    นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เปิด[172]เมื่อ 20ธ.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิด[323]เมื่อ 1ธ.ค.57 อ่านต่อ..    สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ งานวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เปิด[334]เมื่อ 6พ.ย.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  แนะนำครูใหม่ นายอภินันท์ สินเสริมเมือง และนางสาวประภาศรี ละออเอี่ยม 24ม.ค.58 อ่าน(57) witoon
  แนะนำครูใหม่ นายเกรียงไกร พักใส 29ธ.ค.57 อ่าน(4567) witoon
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14พ.ย.57 อ่าน(4914) darawan
  แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง 26ส.ค.57 อ่าน(4392) witoon
  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557 25มิ.ย.57 อ่าน(5484) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เปิด[247]เมื่อ 20ม.ค.58 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "สวัสดีปีใหม่ 2558" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เปิด[258]เมื่อ 18ม.ค.58 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายพระพร ถวายพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจงกลนี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เปิด[281]เมื่อ 24ธ.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื่องในสัปดาห์ "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เปิด[287]เมื่อ 11ธ.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 เปิด[625]เมื่อ 7ธ.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑา "ดอกบัวเกมส์" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 เปิด[730]เมื่อ 25พ.ย.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายสุรศักดิ์ หากะวี และนางดาราวรรณ ทิมทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิด[236]เมื่อ 1ธ.ค.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เด็กหญิงมลฐณพษร ศรีสมพจน์ เด็กหญิงกุลจิตตา จันสุข เด็กหญิงณัฐนพิน นามมนตรี ชนะเลิศ การแข่งขัน "สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์อยุธยา" ระดับประถมศึกษา  เปิด[307]เมื่อ 19ก.ย.57 อ่านต่อ..
   เด็กหญิงปาณิสรา แก้วสระแสน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ระดับช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 เปิด[412]เมื่อ 3ก.ย.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 เปิด[316]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[435]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ไดัรับรางวัลจากการแข่งขัน INEX Sumo Robot Cop 2014 เปิด[317]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..
   "การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม" ลูกๆอนุบาลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด[823]เมื่อ 7ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กคิดดี เด็กชายธนวิทย์ หวังวงศ์ศิริ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[495]เมื่อ 25มิ.ย.57 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[786] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[661] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[702] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[934] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[747] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[545] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[1026] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[7185] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1502] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com